Veelgestelde vragen


We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft bij het maken van een keuze voor één van de appartementen. Hieronder zijn de belangrijkste vragen alvast vermeld. Veel vragen worden beantwoord in de documentatie. Voor verdere vragen kunt u terecht bij Taams makelaars & taxateurs. 

 • Wie is de aannemer?

  Aannemer is Bijsterbouw uit Nijmegen, een specialist op het gebied van transformatie van gebouwen. Bijsterbouw werkt samen met verschillende opdrachtgevers om verouderd of leegstaand vastgoed een tweede leven te geven. Het vastgoed wordt getransformeerd naar een pand waar de omgeving naar vraagt. Zo transformeren zij leegstaande kantoorpanden naar appartementencomplexen om aan de groeiende vraag tegemoet te komen. Ook transformeert Bijsterbouw oude fabriekshallen naar een fijne werkomgeving. 

 • Wie is de ontwikkelaar?

  Ontwikkelaar is SVE Group. Deze partij heeft ervoor gezorgd dat het voormalige Museum een woonbestemming voor appartementen heeft gekregen. SVE Group besteedt grote zorg aan het selecteren van haar proposities en is mede onderscheidend in haar pragmatische aanpak en snelle acteren. De portefeuille van SVE Group bestaat uit ca. 70 locaties door heel Nederland met diverse projecten in woonzorg ontwikkelingen (40%), kantoren en logistiek (15%), winkels (15%) en grondposities ten behoeve van woningbouw (30%).

 • Wie is de architect?

  Het voormalige Museum voor Realisme is destijds ontworpen door Herman Zeinstra van Dok Architecten in Amsterdam.  Het complex is ontworpen als een huis in drie delen, verbonden door een centrale hal als as voor de oriëntatie.

 • Wie is de verkopend makelaar?

  N.T.B.

 • Hoe wordt het Museumkwartier ingericht?

  Het complex is ontworpen als een huis in drie delen, Het Salvadorhuis (gebouw A aan voorzijde), Het Charleyhuis (gebouw B, midden) en Het Carelhuis (gebouw C, achterzijde). De 3 huizen zijn verbonden door een centrale hal als as voor de oriëntatie. In Het Salvadorhuis worden totaal 22 appartementen gerealiseerd. In Het Charleyhuis zijn 56 appartementen gepland. In Het Carelhuis worden in totaal circa 43 kleinere appartementen gerealiseerd.

 • Wat is de beoogde oplevering van het totale complex?

  De beoogde oplevering van het Salvadorhuis is, onder voorbehoud, gepland in het 4e kwartaal van 2023. In deze periode zal ook het Charleyhuis (middelste bouwdeel) afgerond worden. Het Carelhuis (het achterste huis) zal naar verwachting in het 3e kwartaal van 2023 opgeleverd worden. Aan de ontwikkeling van de twee laatste huizen wordt nog gewerkt. In beide huizen worden appartementen gerealiseerd. Het is nog niet bekend wanneer deze op de markt gebracht worden. 

 • Welke garantieregeling na oplevering is van toepassing?

  Na oplevering is de garantie van toepassing die grotendeels gelijk is aan de Woningborg Garantie- en waarborgregeling transformatie 2021.

 • Ik ben ingeloot, en nu?

  Bent u ingeloot dan ontvangt u een uitnodiging voor een eerste gesprek bij de makelaar op kantoor. Het gesprek  zal onder andere gaan over het aan u toegewezen appartement, bouwprocedure en contractstukken. Indien u na het eerste gesprek besluit tot definitieve aankoop over te gaan, zal de koopakte worden opgemaakt. Indien gewenst kan hierin een financieringsvoorbehoud opgenomen worden voor de duur van maximaal 8 weken na ondertekening.

 • Vereniging van Eigenaren: Wat is dat?

  Als je een appartement koopt wordt je automatisch (van rechtswege) lid van de Vereniging van Eigenaren. Vaak wordt dit afgekort met VvE. Deze deelname aan de Vereniging van Eigenaren is wettelijk verplicht. Bij een koopappartement koop je eigenlijk een onverdeeld aandeel in het gebouw.

 • Komt er één Vereniging van Eigenaren voor het gehele complex?

  Ja, er is één VvE Voor het gehele complex.

 • Wat worden ongeveer de servicekosten en wat is hierin begrepen?

  De servicekosten worden door de VvE vastgesteld en worden vooraf geschat op € 30,- per m² per jaar. Voor een appartement van 100m² is dit dus ongeveer € 250,- per maand. Hierin is onder meer begrepen het buitenonderhoud van gebouw en terrein, onderhoud  van de gezamenlijke binnenruimten, onderhoud en afschrijving van de liftinstallatie, opstalverzekering en gebruik elektra van de gezamenlijke ruimten.

 • Wat is een splitsingsakte?

  De splitsingsakte is nodig om het gebouw juridisch te kunnen splitsen in appartementen. Hierin staat omschreven hoe het gebouw is opgedeeld. Hier hoort ook een splitsingstekening bij. Op deze tekening staan de grenzen aangegeven tussen de privégedeeltes (appartementen) en de gemeenschappelijke ruimten. In de splitsingsakte wordt ook vermeld voor welk breukdeel de koper eigenaar is van het complex. Daarop wordt ook de bijdrage van de servicekosten mede bepaald.

 • Wat is een splitsingsreglement?

  Het splitsingsreglement is een document dat hoort bij een splitsingsakte. Hierin staan afspraken tussen eigenaren van appartementsrechten. De gezamenlijke appartementseigenaren hebben bepaalde rechten en plichten gebaseerd op dit splitsingsreglement. Bijvoorbeeld over de kostenverdeling van onderhoud, of afspraken over de ruimtes van het gebouw met gezamenlijk gebruik. In het reglement worden de afspraken in de splitsingsakte verder uitgewerkt en op maat gemaakt.

 • Wat zijn de Statuten en Huishoudelijk reglement?

  De regels waaraan de leden van de VvE zich moeten houden staan in de statuten van de VvE. De statuten worden vastgesteld via de notaris. Hierin worden alle bepalingen vastgelegd die minimaal vijf jaar zullen blijven gelden. Alle overige zaken die je wilt vastleggen, zet je in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen.

 • Wie onderhoudt de tuin en wie wast de ramen?

  Deze zaken worden door de op te richten VvE zelf ingevuld en maken dan ook onderdeel uit van de servicekosten. De VvE kan zelf invulling geven aan extra diensten of voorzieningen.

 • Worden de appartementen opgeleverd met een keuken?

  Het appartement wordt opgeleverd zonder keukenopstelling. De koper krijgt een technische tekening met inrichting van de aansluitingen. Deze kan de leverancier van koper gebruiken om een passende offerte uit te brengen en na oplevering van het appartement de ruimten in te richten.

 • Worden de appartementen opgeleverd met sanitair?

  Het appartement wordt opgeleverd zonder sanitair. De koper krijgt een technische tekening met inrichting van de aansluitingen. Deze kan de leverancier van koper gebruiken om een passende offerte uit te brengen en na oplevering van het appartement de badkamer en het toilet in te richten.

 • Kunnen de keuken en sanitair voor oplevering van het appartement al geplaatst worden?

  Nee, plaatsen van keuken en sanitair kan pas na eigendomsverkrijging en oplevering plaatsvinden.

 • Krijgen de appartementen een gasaansluiting?

  Nee, de appartementen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Ieder appartement krijgt vloerverwarming en een eigen lucht-warmtepomp met boiler. Deze installatie is gesitueerd in een aan het appartement grenzende bergruimte. De bijbehorende luchtventilator wordt buiten het zicht op het dak van het complex geplaatst.

 • Waar in het appartement is de opstelplaats voor wasmachine?

  De aansluiting voor een wasmachine is gesitueerd in een aan het appartement grenzende bergruimte. Deze is via de hal middels een eigen ingang te bereiken.

 • Krijg ik een parkeerplaats toegewezen en heeft het appartement een berging?

  Alle appartementen hebben een eigen berging. Daarnaast krijgt u als eigenaar één eigen parkeerplaats toegewezen.

 • Komen er in de appartementen ramen die open kunnen?

  Conform bouwbesluit is het verplicht dat elke verblijfsruimte een spui mogelijkheid heeft, dus in elke slaapkamer zal er een mogelijkheid zijn om een raam te openen.

 • Van welk materiaal is het blauwe gedeelte van het dak gemaakt en geeft dit geluidsoverlast bij regen?

  Dit materiaal is van keramiek, echter is dit een losse koepel constructie. Onder de blauwe koepel zit nog een lichtstraat voorzien van glas. Overlast van regen voor dit bouwdeel is dus nooit aan de orde het is een dubbele constructie. 

 • Komt er een 2e toiletaansluiting in de badkamer?

  Besloten is om in de badkamer een aansluiting voor een 2e toilet te maken. Dit staat nog niet op de plattegronden in de brochure.

 • Worden alle kozijnen voorzien van nieuwe beglazing?

  Alle glas onderdelen worden gecontroleerd op waterdichtheid, indien er twijfels bestaan door de leverancier die ze destijds heeft geplaatst wordt het glas / kitwerk vervangen.